مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FEB

Feburary

فوریه (به فرانسوی: Février) دومین ماه سال میلادی در گاهشماری گریگوری است. کوتاهترین ماه گاهشماری گریگوری و تنها ماهی که ۲۸ یا ۲۹ روز دارد. این ماه در سال کبیسه، ۲۹ روز دارد. در نیم‌کرهٔ جنوبی ماه فوریه از نظر فصلی برابر با ماه اوت در نیم‌کرهٔ شمالی است.

در سال‌های معمولی، فوریه در همان روزی از هفته آغاز می‌شود که ماه‌های مارس و نوامبر آغاز می‌شوند و در سال‌های کبیسه روز نخست آن همانند روز نخست ماه اوت است. آخرین روز فوریه در سال‌های معمولی مانند آخرین روز اکتبر و در سال‌های کبیسه مانند آخرین روز ژانویه است.
FEB
ارسال نظر

ارسال نظر