مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASLA

American Society of Landscape Architects

سازمانی حرفه‌ای معماران طراح محیط و چشم‌انداز در امریکا که در سال ۱۸۹۹ تأسیس شد.
ASLA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود