مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UFM

Union for the Mediterranean

اتحادیه کشورهای دریای مدیترانه به اختصار UFM همکاری‌های چندجانبه ۴۳ کشور شامل ۲۷ کشور از اتحادیه اروپا و ۱۶ کشور از آفریقای شمالی، خاورمیانه و بالکان هستند.
UFM
ارسال نظر

ارسال نظر