مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASFAR

Americans for a Society Free of Age Restrictions

آمریکایی‌ها برای جامعه رها از محدودیت‌های سنی (آزادسازی جوانان آسفار) سازمانی است که به مبارزه برای افزایش حقوق جوانان در قانون آمریکا می‌پردازد. هدف اعلام شدهٔ آسفار اینچنین است: «دفاع و به پیش راندن حقوق مدنی و انسانی جوانان از طریق تبلیغ حذف و اصلاح قوانینی که آزادی و تصمیم شخصی جوانان در ایالات متحده را محدود می‌کنند و قدرت‌دادن به جوانان برای عمل از طرف خودشان در دفاع از حقوق و آزادی‌هاشان.» آسفار جزئی از جنبش حقوق جوانان است که طرفدار آزادی بیشتر برای جوانان و دفاع از حقوقشان در قانون است تا به آن‌ها نهایت قدرت اختیار را اعطا کند.

آسفار در ۱۹۹۶ تشکیل شده‌است و مقر آن در شیکاگو، ایلینوی است.

آسفار در حال حاضر با گسترهٔ عظیمی از قوانینی که آزادی جوانان را محدود می‌کنند، همچون حداقل سن رأی‌دادن، قوانین خاموشی، تحصیلات اجباری، قوانین کار کودک، حداقل سن شرب مشروبات الکلی، و حداقل سن حمل سلاح مخالف است. آن‌ها معتقدند هر قانونی که بر اساس سن بنا شده باید پایه‌ای به جز سن و سال داشته باشند.

آسفار در حال حاضر روابط بسیاری با سازمان نیرا (انجمن ملی حقوق جوانان) دارد.

آسفار مجله‌ای اینترنتی به نام «حقیقت جوانان» منتشر می‌کند. در ضمن چندین پروژه تحقیق و جمع‌آوری کمک مالی نیز به انجام رسانده‌است.
ASFAR
ارسال نظر

ارسال نظر