مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DGSE

Direction Générale de la Sécurité Extérieure‎

اداره کل امنیت خارجی (DGSE)، سازمان اطلاعات خارجی فرانسه است که زیر نظر وزارت دفاع فرانسه فعالیت می‌کند.است.این سازمان معادل MI6 انگلیس و سیا آمریکا است و با این دو سازمان قابل مقایسه است. DGSE از طریق جمع آوری اطلاعات و انجام عملیات شبه نظامی و ضد اطلاعات در خارج از کشور و همچنین جاسوسی اقتصادی ، امنیت ملی فرانسه را تضمین می کند.دفتر مرکزی آن در منطقه 20 پاریس است
DGSE
ارسال نظر

ارسال نظر