مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USEPA

United States Environmental Protection Agency

آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا، یک سازمان دولتی در آمریکا است که از ۱۹۷۰ تا کنون مسئولیت کنترل و توسعه قوانین و سیاستهای رسمی دولت در محافظت از محیط زیست در ایالات متحده آمریکا را داشته است.
USEPA
ارسال نظر

ارسال نظر