مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نهاجا

نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران

نهاجا یکی ازنیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت حفاظت از مرزهای هوایی و پشتیبانی نیروهای رزمی دیگر اجا را دارد. این نیرو ابتدا با نام نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در ماه اوت ۱۹۵۵ رسمآ توسط محمدرضاشاه بنیاد شد. پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نام این نیرو به صورت فعلی تغییر پیدا کرد.
نهاجا
ارسال نظر

ارسال نظر