مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHS

Department of Homeland Security

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا یکی از پانزده وزارتخانهٔ دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.
DHS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود