مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALICE

A Large Ion Collider Experiment

آزمایش آلیس(به معنی یک آزمایش برخورددهنده بزرگ یون است)‏ یکی از شش آشکارساز اصلی برخورددهنده هادرونی بزرگ در سرن است. پنج‌تای دیگر عبارتند از :اطلس، سیم‌لوله فشرده میونی، توتم، ال‌اچ‌سی‌بی و ال‌اچ‌سی‌اف. آلیس برای برخوردهای یون‌های سنگین مانند هسته سرب طراحی شده‌است. که انرژی برخوردها ۲.۷۶ تراالکترون ولت در هر نوکلئون (پروتون یا نوترون) است. این برخوردها دمای لازم برای تولید پلاسمای کوارک گلوئون را تهیه می‌کند. حالتی که در آن کوارک و گلوئون از هم جدا شده و یک ماده مایع مانند تولید می‌کنند.
ALICE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود