مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RHIC

Relativistic Heavy Ion Collider

برخوردهنده یون‌های سنگین نسبیتی‏ که به طور مخفف RHIC یا «ریک» خوانده می‌شود یکی از دو برخورددهنده هادرونی در دنیاست که در آزمایشگاه ملی بروکهیون، نیویورک، آمریکا واقع شده‌است و توسط یک تیم بین‌المللی از پژوهشگران هدایت می‌شود. فعالیت این محققان به صورت رساندن یون‌ها به سرعت نسبیتی و برخورد آنها با هم است تا پلاسمای کوارک گلوئون تشکیل شود و از این طریق اولین زمان‌های بسیار کوتاه بعد از مهبانگ بررسی گردد. با برخورد دادن پروتون‌های قطبیده شده از لحاط اسپین، ساختار اسپینی پروتون نیز بررسی می‌شود.

ریک به عنوان دومین برخورددهنده پرانرژی دنیا محسوب می‌شود که رتبه اول در اختیار برخورددهنده هادرونی بزرگ از سرن است.

در سال ۲۰۱۰ محققان این مجموعه اعلام کردند که با برخورد یون‌های طلا توانستند در دمای ۴ تریلیون درجه کلوین به پلاسمای کوارک گلوئون دست یابند.
RHIC
ارسال نظر

ارسال نظر