مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CMS

Compact Muon Solenoid

سیم‌لوله فشرده میونی (CMS)‏ یک از دو آزمایش با اهداف عمومی در موضوع فیزیک ذرات است که برای برخورد پروتون-پروتون در برخورددهنده هادرونی بزرگ در سرن (مرز سوئیس و فرانسه) ساخته شده‌است. برای ساخت این آشکارساز تقریبا ۳٬۶۰۰ شخص از ۱۸۳ موسسه علمی از ۳۸ کشور جهان در ساخت آن مشارکت داشتند. از اهداف آن می‌توان به کشف بوزون هیگز و برخورد یون‌های سنگین اشاره کرد.
CMS
ارسال نظر

ارسال نظر