مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPS

National Park Service

سازمان پارک‌های ملی نام یک آژانس فدرال ایالات متحده آمریکا است که مسئولیت نگاهداری و ادارهٔ مناطق ملی آمریکا (اعم از پارک‌های طبیعی و اماکن ملی تاریخی و یادبود) را بر عهده دارد.این اداره در سال ۱۹۱۶ بدستور کنگره ایالات متحده آمریکا تشکیل شد، و زیر نظر وزارت کشور ایالات متحده آمریکا اداره می‌گردد.
NPS
ارسال نظر

ارسال نظر