مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NSF

National Science Foundation

بنیاد ملی علوم آمریکا NSF، یک سازمان دولتی در آمریکا است که از ۱۹۵۰ تا کنون در توسعه قوانین و سیاستهای رسمی علمی در ایالات متحده آمریکا نقش اساسی ایفا نموده است. این سازمان از تحقیقات بنیادی و آموزش در همه زمینه‌های علمی و مهندسی (به غیر از علوم پزشکی) حمایت می‌کند.
NSF
ارسال نظر

ارسال نظر