مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CSI

Crime Scene Investigator

گروهی است وابسته به پلیس دولت آمریکا که با تجهیزات کامل قتل های صورت گرفته را بازرسی کرده و قاتل و دلیل قتل را پیدا می کنند.
CSI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود