مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OATH

Office of Administrative Trials and Hearings

دفتر محاکمات اداری و دادرسی (در نیویورک)
OATH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود