مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف OATH

Open Authentication

Office of Administrative Trials and Hearings (New York, NY)

Ontario Association of Trading Houses (Canada)

Organization of African Traditional Healers

Oswald and the Herringbones (band)

OK, Allow slack, Take up slack, Help (underground/underwater rescue using a tending line)