مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CT

Clotting Time

زمان انعقاد
CT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود