مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FL

Femur Length

FL به معنی طول استخوان ران است. برای اندازه‌گیری قد جنین در سونوگرافی بارداری از اندازه استخوان ران که طولانی ترین استخوان بدن است استفاده می‌کنند.
FL
ارسال نظر

ارسال نظر