مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ACL

Association for Computational Linguistics

Access Control List

Austin City Limits (PBS Sshow)

Anterior Cruciate Ligament (connective tissue of the knee; common injury)

Air Charter Ltd. (UK)

Asian Champions League (sports)

Atlantic Coast Line

American Cruise Lines (various locations)

Association for Community Living (various locations)

Active and Collaborative Learning (various schools)

Adult and Community Learning

Arena Cyber League

Algebraically Closed Field (mathematics)

Administrative Civil Liability (California)

Applied Computational Linguistics

aCL

Anti-Cardiolipin (Antibody)

Audit Command Language

Agent Communication Language

Atlantic Container Line

Allegro Common LISP

Automotive Components Limited (various companies)

American Classical League

Acetyl-L-Carnitine

Adjacent Channel Leakage

Anti-Corruption Law (various locations)

Advisory Committee on Legislation (various locations)

Accessory Collateral Ligament (anatomy)

Advanced CMOS Logic

Area Control List (exports)

Allowable Cabin Load

Amherst College Library (Amherst, MA)

Advanced Computing Laboratory

Australian Centre for Languages (Syndey, NSW, Australia)

Applied Chemistry Lab

Association of Christian Librarians

Asynchronous Connectionless (Bluetooth)

Association of Children’s Librarians of Northern California (Berkeley, CA)

Applied Color Label

Apache Common Logging

Association Culture et Loisirs (French: Culture and Recreation Association)

Analytical Chemistry Laboratory

Atelier de Création Libertaire (French: Libertarian Design Workshop; publisher; Lyon, France)

Audio Cleaning Lab (audio noise reduction software)

Academic Conferences Limited (various locations)

Association Canadienne de Linguistique (French: Canadian Linguistics Association; Canada)

Automobile Club Luxembourg

American Church Lists (religious marketing)

Abington Community Library (Clarks Summit, PA)

Automotive Components Ltd (Australia)

Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis

Alternate Concentration Limit

Applicative Common Lisp

Ada Community Library (Idaho)

All Century League (sports)

Asynchronous Connection-less Link (Bluetooth)

Atlantic City Line (New Jersey Transit commuter rail line)

Automatic Carrier Landing

American Consultants League

Auto Correct List (filetype extension)

Allowable Combat Load

Adaptive Cost-Sensitive LRU (Least Recently Used; algorithm)

Air Cadet League (of Canada)

Agent Control Language

Academic Computing Lab

Application Control Language

Access Compatibility Layer

Arbortext Command Language (filename extension)

Allowable Cargo Load

Active Control List

Acquisition Career Level

Annuaire des Collectivités Locales (French: Directory of Local Government)

Advanced Computer Laboratory

Associated California Loggers

Administrative Control Limit

Anti Communist League

Aircraft Logbook

Affichage a Cristaux Liquide (French: liquid crystal display)

Accelerator Control Listing

Anti-Collision Lighting

Alpine Club de Luxembourg (French; Luxembourg car club)

Air Control Level (US DoD)

Authorized Consumption List

Automove Control Language

Auxiliary Cooling Loop

Automobile Club du Loiret (French: Automobile Club of Loiret; Loiret, France)

Aeronautical Computer Laboratory

Accelerator Command Language

Antenna Center Line

Allowance Components List

Advanced Concepts Laboratory

Average Contaminant Level

Available Cabin Load

Akumiitti Connectivity Library (SMSC connectivity software)

Allis Chalmers Lepol (kiln)

ASCII Control Language

Application Compatibility List

Automatic Clutter Mapping

Automated Comprehensive Layout

Asynchronous Connection-Oriented Link (logical transport, Bluetooth)

Analog Configuration Line

Assistance et Conseil en Logistique (French: Support and Logistics Council; consulting company; Rouen, France)

Archives Centrales et Laboratoires (French: Central Archives and Laboratories; Royal Institute of Cultural Heritage; Belgium)