مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OT

Ovarian Torsion

پیچ‌خوردگی تخمدان (OT) در صورتی که به دلایل نامشخصی پیچ خوردگی تخمدان موجب بسته شدن شریانهای خونرسانی‌کننده به تخمدان و ایسکمی آن شود بیمار دچار درد شدید شکمی بیشتر در ناحیه هیپوگاستر می‌شود. با انجام سونوگرافی می‌توان تشخیص‌های افتراقی دیگر را بررسی کرد. این بیماری اورژانس بوده عدم درمان سریع که معمولاً جراحی است ممکن است به ناباروری بیمار منجر شود.
OT
ارسال نظر

ارسال نظر