مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EM

Exception Management

مدیریت استثنا (EM) مفهومی در برنامه‌نویسی رایانه یا سخت‌افزار می‌باشد که به معنی انجام دادن کاری مناسب در هنگام وضعیت غیر عادی در نرم‌افزار(استثنا) است. گاهی اوقات در جریان اجرای یک برنامه ممکن است خطاها یا اتفاقات غیر منتظره‌ای مثل تقسیم بر صفر رخ دهد. وقفه ممکن است زمان اجرای برنامه صادر شود یا توسط خود برنامه نویس به دلایلی صادر شود.
EM
ارسال نظر

ارسال نظر