مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HCL

Hennepin County Library

کتابخانه شهرستان هنپین (HCL) تاسیس ۱۸۸۵ نام یک سامانه کتابخانه‌ای بزرگ در ایالات متحده آمریکا است. این موسسه در مینیاپلیس قرار دارد.

سیستم کتابخانه این موسسه با بیش از 4,927,693 عنوان کتاب در زمره بزرگترین مراکز کتابخانه‌ای کشور آمریکا محسوب می‌شود.

شعبه مرکزی این کتابخانه توسط سزار پلی طراحی گردیده است.
HCL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود