مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPS

Bits Per Second

تعداد بیت‌ها در هر ثانیه
BPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود