مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAB

Voice Answer Back

VAB یک دستگاه پاسخ صوتیست که می‌تواند یک سیستم کامپیوتری را به یک شبکه تلفنی متصل کرده و از اینرو پاسخ صوتی درخواست‌هائی را که از ترمینال‌های تلفنی انجام می‌شود ارائه دهد.
VAB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود