مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RFQ

Request For Quotation

نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار - نرم‌افزار ارسال می‌شود و در آن درخواست می‌گردد که قیمت تجهیزات و نرم‌افزاری که نیازهای سیستم را برآورده می‌سازد ، اعلام دارند.
RFQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود