مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MPU

Micro Processing Unit

واحد پردازش میکرو
MPU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود