مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMA

Direct Memory Access

روشی که به‌وسیله آن اطلاعات می‌تواند بدون دخالت واحد مرکزی پردازش میان حافظه داخلی و دستگاه‌های جانبی انتقال یابد.
DMA
ارسال نظر

ارسال نظر