مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IEC

International Electrotechnical Commission Standards

کمیسیون بین‌المللی الکترونیک
IEC
ارسال نظر

ارسال نظر