مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TPS

Transaction Processing System

سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری است، که عملیات مهم روزانه یک سازمان را اجرا و ثبت می‌کند. این سیستم‌های پایه‌ای، سطح عملیاتی سازمان‌ها را پشتیبانی می‌کنند.

در دانش رایانه پردازش تراکنش نوعی از پردازش اطلاعات است، که سیستم‌های زیرساختی آنها، یکی از مهمترین ملزومات برنامه‌های کاربردی تجاری در حوزه‌های ارائه خدمات مالی، بانکداری و تجارت الکترونیک بشمار می‌آیند.

عملیاتی که قبلا به صورت دستی انجام می‌شد به منظور افزایش کارایی، کاهش زمان، کاهش خطای انجام عملیات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و... مکانیزه می‌شوند، که به آنها سیستم پردازش تراکنش (TPS) می‌گویند.
TPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود