مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DTD

Document Type Definition

تعریف نوع سند یا دی‌تی‌دی (DTD) وظیفه افزایش نوعی گرامر و دستور زبان بر روی اسناد اکس‌ام‌ال را بر عهده می‌گیرد. شمای اکس‌ام‌ال وسیلهٔ دیگری ست که همان کار را انجام می‌دهد ولی برای سندهای نسبتاً پیچیده تر.

هر چند آزادی تام و بی قید و شرط در انتخاب نام‌های المان‌ها و صفات مربوطه آن‌ها و نیز سایر ویژگی‌ها موجبات گسترش پذیری و قابلیت انعطاف فراوان را سبب می‌شود همین امر می‌تواند اسباب بروز تناقضات و اشتباهات ناخواسته و بدون کنترل هم باشد.

به منظور آشکارایی بیشتر در بیان نقش پر اهمیت دی‌تی‌دی به ذکر یک مثال می پردازیم. چنانچه یکی از برچسب‌های Department را به اشتباه Dpartment نوشته باشیم، متن شکن اکس‌ام‌ال راهی برای تشخیص این خطا نخواهد داشت. با افزودن دی‌تی‌دی بر این سند اکس‌ام‌ال و با شرح نوع و نام المان‌های مورد انتظار در آن از بروز اینگونه خطاها جلو گیری خواهد شد.
DTD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود