مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FET

Field Effect Transistor

وسیله نیمه‌هادی که به‌عنوان یک عنصر حافظه به‌کار برده می‌شود.
FET
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود