مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFT

Electronic Funds Transfer

یک شبکه EFT (انتقال الکترونیکی دارائی) برای انتقال سرمایه از یک حساب به حساب دیگر ، به‌جای استفاده از یک وسیله کاغذی مانند چک‌ها از تجهیزات الکترونیکی بهره می‌گیرد.
EFT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود