مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ORM

Object-Relational Mapping

یک لایه مترجم بین زبان برنامه نویسی و پایگاه داده رابطه ای است .
ORM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود