مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف J2EE

Java 2 platform Enterprise Edition

سکوی جاوا نگارش سازمانی، که به صورت اختصاری J2EE نیز برای نامگذاری استفاده می شود، سکویی پر استفاده برای برنامه نویسی کارگزاران در زبان برنامه نویسی جاواست. نکارش سازمانی از نگارش سکوی استاندارد جاوا متمایز است، چراکه این زبان با اضافه نمودن کتابخانه هایی را برای ساده سازی پیاده سازی نرم‌افزارهای کاربردی به صورت چند لایه طراحی شده است.
J2EE
ارسال نظر

ارسال نظر