مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BDOS

Basic Disk Operating System

BDOS علامت اختصاری Basic Disk Operating System به ‌معنای سیستم عامل اساسی دیسک می‌باشد. در بعضی از سیستم‌های عامل قسمتی از سیستم را گویند که آنرا به یک دیسک وابسته می‌کند.
BDOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود