مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DBMF

DataBase File Manager

مدیریت فایل پایگاه داده
DBMF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود