مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PNG

Portable Network Graphics

گرافیک قابل حمل در شبکه‌ها یا پینگ قالبی‌ست پیکسلی (در مقابل برداری) برای تصاویر که تکنیک‌های فشرده‌سازی بی‌اتلاف داده‌ها را به خدمت می‌گیرد.
PNG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود