مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FLAC

Free Lossless Audio Codec

کدک صوتی (اف‌ال‌ای‌سی)، کدک فشرده‌سازی صوتی است که الگوریتم فشرده‌سازی بی‌اتلاف داده‌ها را به کار می‌گیرد. اثر صوتی دیجیتال فشرده‌شده به وسیلهٔ اف‌ال‌ای‌سی قابل ناهمفشرده‌سازی به نسخه‌ای مشابه اطلاعات صوتی اصلی است. منابع صوتی رمزنگاری‌شده (encodeشده) به وسیلهٔ اف‌ال‌ای‌سی به حجمی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اندازهٔ اصلی خود درمی‌آیند.
FLAC
ارسال نظر

ارسال نظر