مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MCITP

Microsoft Certified Information Technology Professional

مدرک حرفه ای تکنولوژی اطلاعات از ماکروسافت
MCITP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود