مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RBAC

Role based Access Control‏

محدود کردن دسترسی بر اساس نقش به اختصار (RBAC) در امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مبتنی بر وظیفه کنترل دسترسی یک روش به محدود کردن سیستم دسترسی به مجاز بودن کابران است که این توسط اکثریت شرکت‌ها با بیش از ۵۰۰ کارمند استفاده می‌شود و جایگزین روش جدیدتر برای کنترل دسترسی اجباری مک (MAC) و کنترل دسترسی اختیاری (DAC) است و گاهی اوقات به عنوان مبتنی بر وظیفه امنیت بر می‌گردد.
RBAC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود