مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GLS

Glossary Language Source

جی‌ال‌اس پسوند سه حرفی و مشخص کنندهٔ قالب پرونده‌های برنامه بابیلون بیلدر است. برنامه بایلون بیلدر نرم‌افزاری رایانه‌ای است که برای ساخت فرهنگ‌های واژگان واژه‌نامه رایانه‌ای بابیلون به کار می‌رود.
GLS
ارسال نظر

ارسال نظر