مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AW

Agusta Westland

آگوستاوستلند (AW) یک شرکت طراحی و تولید بالگرد است که در ایتالیا و انگلستان قرار دارد.این شرکت در ژولای سال ۲۰۰۰ تشکیل گردید.وقتی که دو شرکت فینمکانیکا اس.پی.ای و جی کی ان به توافق رسیدند که شرکتهای هلیکوپتری آنها (آگوستا و وستلند هلیکوپترز) با یکدیگر ادغام شده و تشکیل شرکت آگوستاوستلند را دادند و هرکدام از این دو شرکت، ۵۰٪ در آگوستاوستلند سهم دارند. در ۲۶ می ۲۰۰۴، شرکت جی کی ان، سهم خود را فروخت و هم اکنون تمام سهام شرکت آگوستاوستلند متعلق به فینمکانیکا است.
AW
ارسال نظر

ارسال نظر