مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف هسا

هواپیما سازی ایران


شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) از سال 1354 به وجود آمد.


فعالیت های این شرکت را می توان به سه دوره زمانی تقسیم نمود: دوره نخست از سال 1354 تا 1357، دوره دوم از سال 1362 تا 1368 و دوره سوم از سال 1368 به بعد.

در سال 1340 برای سازماندهی ناوگان هلیکوپتری کشور و با توجه به این مطلب که طیف وسیع هلیکوپترهای بل نیازهای کشور را تأمین می کرد، دو مرکز با همکاری شرکت بل در قالب شرکت پن ها (پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران) تشکیل شد. این دو مرکز عبارت بودند از مرکز کنترل موجودی ملی NICP و مرکز تعمیرات ملی (NMP). در سال 1353 یک مناقصه بین المللی برای ساخت هلیکوپتر در ایران برگزار گردید که از بین شرکت های و ستلند از بریتانیا، آگوستا از ایتالیا، سیکورسکی از آمریکا و ایروسپسیال از فرانسه، در نهایت بل تکسترون از امریکا، به علت پیشینه همکاری بل با ایران، برنده مناقصه شد.
هسا
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود