مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRC

Chemical Rubber Company

انتشارات سی‌آرسی (CRC Press) یک انتشارات بین‌المللی که مالک آن شرکت تیلور و فرانسیس است.
CRC
ارسال نظر

ارسال نظر