مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSDream

Sea Space Dream

SSDream در اصل همان sea space dream است که به معنی دیدن فضای رویایی است.
SSDream
ارسال نظر

ارسال نظر