لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:21
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف JSOC

Joint Special Operations Command

فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی از ستاد فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا است که وظیفه اش مطالعه و بررسی نیازمندی‌ها و تکنیک‌های عملیات‌های ویژه برای تضمین قابلیت همکاری و استانداردسازی تجهیزات، طراحی و اجرای تمرین‌ها و عملیات‌های آموزشی ویژه، توسعه تاکتیک‌های عملیات‌های مشترک ویژه و اجرای عملیات‌های ویژه در سراسر جهان است.

JSOC