لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:04
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف شستا

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود ، در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد و در سالهای بعد در طی چند مرحله مبادرت به افزایش سرمایه گردید.
شستا