لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
H1N1
مخفف عبارت H1N1
Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌...
LASIK
مخفف عبارت LASIK
Laser-Assisted Stromal In-situ Keratomileusis
لیزیک (Lasik) نوعی روش جراحی لیزری...
LASEK
مخفف عبارت LASEK
Laser Assisted Sub-Epithelial Keratectomy
فوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK یا L...
PDW
مخفف عبارت PDW
Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توز...