مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ROMA

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm

سرطان تخمدان چهارمین عامل مرگ و میر توسط سرطان درزنان در سراسر دنیا می باشد و ۵% مرگ ومیر ناشی از سرطان درزنان را تشکیل می دهد . این درحالیست که ابزاری برای تشخیص زود هنگام سرطان تخمدان وجود ندارد. لازم بذکر است که ۹۰% سرطان پستان با استفاده از ماموگرافی در مراحل اولیه و قابل درمان ، شناسایی میگردند و هم چنین غربالگری سرطان رحم با استفاده از پاپ اسمیر قابل انجام است که موجب شناسائی زودرس سرطان در مراحل اولیه میگردند در این مرحله سرطان هنوز تهاجمی نشده و قابلیت درمان دارد.

پیش بینی سرطان اپی تلیال تخمدان تحت عنوان Roma (الگوریتم ریسک بدخیمی تخمدان) نزد زنان قبل و بعد از یائسگی قابل انجام است و این زنان بدو گروه کم خطر و پرخطر طبقه بندی میگردند. در زنان پیش از یائسگی ، Roma کمتر از ۱۱٫۴ با ریسک پایین معرفی میگردند و در زنان با Roma بیش از ۱۱٫۴، ریسک بالا و یا بعنوان افراد پرخطر تلقی می شوند. در نزد زنان یائسه Roma کمتر از ۲۹٫۹ ریسک پایین تلقی می شود و زنان با Roma بیشتر از ۲۹٫۹ افراد پرخطر یا با ریسک بالا سرطان تخمدان معرفی می شوند.
ROMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود