لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:41
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASD

Atrial Septal Defect

ASD وجود حفره در دیواره بین دهلیزی یا همان حفره‌های بالای قلب نقص دیواره دهلیزی نامیده می‌شود.
ASD